Shihan (Paatje) Lammerts van Bueren is o.a. leraar van Pelatih Harry van Duyne, Shihan Max Mulder en Shihan Maria Mulder.

De Japanse uitspraak van de Chinese term Ch'uan-fa is Kempo. Kempo is een algemeen ingeburgerde uitdrukking in Japan en het duidt elk vechtsysteem aan dat met China verband houdt.

De kihon van het Kempo is georiënteerd op Japans karate in het algemeen. De afweertechnieken worden circulair uitgevoerd terwijl tegelijkertijd een verplaatsing van het lichaam plaatsvindt als ontwijking (tai sabaki).

 

Afweren wordt in combinatie met tegenaanvallen onderwezen om het één niet van het ander te isoleren. Er wordt gebruik gemaakt van een heel scala aan technieken, inclusief voorwaartse trappen (mae-geri), ronde trappen (mawashi-geri) en zijwaartse trappen (yoko-geri) die tegen de zwakke plekken van de anatomie van de tegenstander worden geplaatst. Ook zijn er in het Kempo grepen, worpen, klemmen en gewrichtscontrole technieken. Pols- en armgrepen worden gewoonlijk ingeleid met een slag- of stoottechniek tegen de zwakke plek van de tegenstander .


De talrijke openhandtechnieken van het Kempo worden in de training benadrukt door oefenmethoden waarbij vingers, polsen en onderarmen worden getraind. Op deze wijze wordt een stevige grip ontwikkeld. Slagen worden krachtiger en klauwtechnieken worden effectiever.

De basisgevechtshouding van het Kempo kenmerkt zich door de zogenaamde neko-ashi-dachi (kat-stand), waarbij de voorste hand geopend is en direct is gericht op pakken cq grijpen. Elk leerproces kent zijn eigen leersleutel afhankelijk van de doelstellingen. Bij het Kempo wordt ervan uitgegaan dat een goede stoot- of traptechniek ontstaat door kihon-training met een aanvullende makiwara-training. Dit ongeveer op een basisverhouding van 70% -30% . De stoot-, slag- of traptechniek wordt er krachtiger van doordat de ontwikkeling van het spierstelsel anders wordt opgebouwd dan in vergelijking met alleen 'droge' kihon-training.

De standen van het Kempo krijgen door het trainen tegen weerstanden zoals stootzak, makiwara, strikingpads etc. er als het ware een extra dimensie bij. De zogenaamde push-ups ofwel het 'opdrukken' staan erg centraal bij het Kempo. De diverse varianten hiervan zorgen er uiteindelijk voor dat de stoot- en slagtechnieken door een beter geoefend en krachtiger spierstelsel worden gedragen. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan de zogenaamde focuskracht (kime) en het weerstandsvermogen van de Kempo stylist.


Deze trainingsmethoden zijn zeker niet alleen voorbehouden aan het Kempo. Er zijn meerdere stijlen die dit op een eigen specifieke wijze in hun trainingsopbouw benadrukken. In de tweedeling met fysieke educatie enerzijds en gevechtstraining (combat) anderzijds ligt bij Kempo het accent meer op de gevechtstraining. Beginselen als effectiviteit en realiteit staan in het Kempo voorop.

Historie
SHIHAN EDUARD MAXIMILIAAN LAMMERTS van BUEREN geboren 10-04-1932 te Surabaya Indonesië

  • 1945-1950 Boksen
  • 1950-1955 Pencak (Paul de Thouars)
  • 1955-1959 zelfstudie en ontwikkeling krijgskunsten
  • 1959-1974 Cirkel van Vijf onder leiding van Paatje Faulhaber (Kuntao Macan en Kempo)
  • 1962-1965 Kempo (Gerard Meiers)
  • 1967-1974 Scholen te Enschede en Rotterdam
  • 1967-1977 Leerling van Paatje de Vries
  • 1974-1987 School te Arnhem
  • 1987 tot medio 11-2000 Niet in het openbaar bezig geweest, uitgezonderd enkele centrale trainingen te Enschede.
  • Shihan Lammerts van Bueren heeft vanaf 11-2000 tot medio 2004 in het openbaar bij Karuma dojo lesgegeven. Momenteel geeft Shihan Lammerts van Bueren geen openbare lessen meer.
Ondanks dat de kwaliteit van de zwart-wit foto´s niet geweldig is (zestiger-, en zeventiger jaren), menen wij deze uit respect en genegenheid voor SHIHAN LAMMERTS van BUEREN en om de historische waarde toch te moeten plaatsen.