Op dit moment worden er geen lessen meer gegeven bij Karumadojo

De trainingen bij Karuma dojo
Karuma Dojo heeft een trainingsmethode waarbij de oude stijl en de hedendaagse ontwikkelingen worden gecombineerd. De trainingen zijn hierdoor traditioneel en modern tegelijk.

Voor wat betreft de gebruiken en het gedrag binnen de Dojo (trainingsruimte) is Karuma Dojo traditioneel; men wordt geacht respect te tonen voor elkaar en voor de sensei (leraar), de mensen lopen er echter niet rond met de uit de films beroemde zwarte kappen op.

Tijdens de training wordt er meer tijd besteed aan zelfverdediging waar je in de moderne tijd iets aan hebt en minder tijd aan de acrobatiek en het omgaan met exotische wapens zoals zwaarden en hellebaarden.

De training wordt begonnen met een traditionele groet-ceremonie, waarna een stevige warming-up volgt. Daarna worden de spieren gerekt en gestrekt om blessures zoveel mogelijk te voorkomen.

De training zelf bestaat doorgaans uit het oefenen van een aantal technieken, die groepsgewijs worden voorgedaan en per tweetal worden geoefend. Hierbij komen zowel klassieke technieken als technieken die in een reële situatie als zelfverdediging kunnen worden gebruikt, aan bod. Er worden zowel ongewapende klem-, breek- en werptechnieken als technieken met of tegen wapens geoefend. Daarnaast wordt er zo nu en dan tijd besteed aan het trainen voor het geven van demonstraties waarbij de acrobatische kant van het geheel aan bod komt. Karuma Dojo geeft regelmatig "optredens" in het land, waarbij zelfverdediging en traditionele technieken worden getoond.

Na zo'n twee uur volgt er dan een cooling-down, waarna de training met een traditionele groet wordt afgesloten.