In Memoriam

Met intens verdriet hebben wij gisteren moeten vernemen van het overlijden van onze geliefde en zeer gewaardeerde leraar Paatje Lammerts van Bueren (*10-04-1932 – † 09-02-2015)

Wij zullen zijn wijsheden en zijn levensstijl voor altijd in ons hart meedragen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Shihan Max Mulder, Shihan Maria Mulder


Op dit moment worden er geen lessen meer gegeven bij Karumadojo

WEERBAARHEID EN ZELFVERDEDIGING

Twee termen die in deze tijden van supersnelle veranderingen niet meer uit onze maatschappij weg te denken zijn. De wereld verandert dagelijks en jammergenoeg niet altijd ten goede. Waarden en normen smelten weg als sneeuw voor de zon en zowel verbaal, fysiek en psychisch geweld nemen hand over hand toe. Het geweld waar men heden ten dage op de meest onverwachte plaatsen en momenten mee geconfronteerd kan worden liegt er niet om. Ook leeftijd en geslacht spelen geen enkele rol meer. Kinderen, vrouwen, mannen, senioren zijn oftewel slachtoffer of dader.


Het is dan ook niet verwonderlijk dat de roep om weerbaarheidstrainingen en zelfverdedigingscursussen steeds groter wordt. Karuma dojo heeft in de loop van de jaren in beide een grote ervaring opgebouwd. Wij bieden een uitgebreid lespakket aan waarbij wij ingaan op zowel de lichamelijke als mentale aspecten van de weerbaarheids- cq zelfverdedigingshandelingen ook wordt er uitgebreid aandacht besteedt aan de verbale weerbaarheid en het leren omgaan met verbaal geweld. Tevens worden de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden, die hiermee onlosmakelijk verbonden zijn, onder de loep genomen.